Referat nr. 2 – møte 04.04.2024

Sted:Møtet ble avholdt på Teams Tid:12:00–15:00 Til stede:Nina TveterAstrid Kristin VikLars BjørndalRolf Arne MellemOddvar ØyanIda Sødahl UtneKari Rudjord Hans Anton Ålien Forfall:Lise Bakkan og Dawn Renouf Bjørneby Sekretær: Liv Kristin Saur Sak 12/24 Godkjenning av innkalling og sakliste Innkalling og følgende sakliste ble godkjent:Sak 12/24 Godkjenning av innkalling og saklisteSak 13/24 Referat 01/24Sak 14/24 Regnskapsrapport per…