Referat nr. 5 – møte 04.10.2017

Sted:
Møtet ble avholdt som telefonmøte

Tid:
19:15-20:00

Til stede:
Oddvar Øyan
Lars Bjørndal
Mona Ullmann
Rolf Arne Mellem
Nina Tveter
Pilar Menéndez-Pérez
Hans Anton Ålien

Forfall: Astrid Kristin Vik, Olav Vik og Arne Kyrkjebø

Sekretær: Liv Kristin Saur

Sak 39/17 Referat 04/17

Referat 04/17 for møte 31.08.17 ble godkjent ved omsending 03.10.2017.

Sak 40/17 Prosjektsamlinga 20.10.2017

a) Deltakere i prosjektsamlinga

14-15 personer har sagt de vil delta på prosjektsamlinga, som finner sted på Scandic Holberg, Holbergs plass. Tidspunkt: kl 10.00-17.00.

b) Agenda for prosjektsamlinga

OUP ba Nina Tveter sette opp en agenda for prosjektsamlinga, siden hun har jobbet med materialet i år, og vet best hvilke punkter som må drøftes.

Sak 41/17 Nordisk møte 26.-27.10.2017

7 personer deltar på nordisk møte i København. I tillegg deltar 1 ledsager fra NLB, Kari Rudjord.

Oddvar Øyan og Lars Bjørndal holder innlegg under nordisk møte, og Oddvar Øyan rapporterer fra OUPs virksomhet.

Sak 42/17 Siste ordinære møte i OUP, 30.11.17 Jf. sak 33/17

På OUPs møte i august ble det ytret ønske om en studietur til Norges Blindeforbunds trykkeri ifm. OUPs site ordinære møte i november.

I etterkant av dette møtet har utvalgssekretær Liv Kristin Saur vært i kontakt med Espen Pedersen, leder av NBFs trykkeri.

OUPs møte 30.11.17 blir avholdt i NBFs trykkeris lokaler i Bergen. I tillegg til ordinære saker, blir det omvisning i NBFs trykkeri, samt et dialogmøte med representanter fra de ansatte ved trykkeriet.

Referatet ble godkjent på OUPs møte 25.01.2018.

Liv Kristin Saur, utvalgssekretær