OUPs sammensetning

Kulturdepartementet oppnevnte i april 2020 nytt Offentlig utvalg for punktskrift med funksjonstid 4 år.

OUP har følgende medlemmer med personlige varamedlemmer: