Kontakt oss

På denne siden finner du informasjon om hvordan du kan komme i kontakt med Offentlig utvalg for punktskrift, OUP.

Besøksadresse:
Observatoriegt. 1 B, Oslo (Nasjonalbiblioteket, Avdeling for tilrettelagt litteratur)

Postadresse:
Offentlig utvalg for punktskrift, OUP
Nasjonalbiblioteket, Avdeling for tilrettelagt litteratur
Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo

Mobil: 922 92 837

Epost: oup@nb.no