Norske punktskriftstandarder

Definisjoner

Punktskrift/blindeskrift

I dag bruker vi bare begrepet punktskrift. Begrepet blindeskrift har tradisjonelt hatt samme betydning i Norge. Når det i standardene her brukes blindeskrift, skal det forstås som punktskrift.

Filtyper

Standardene finnes både som PDF og HTML. I HTML-versjonen vises punkt-tegnene riktig både visuelt på skjerm, og på leselist.

Håndbok i litterær punktskrift

Offentlig utvalg for punktskrift (2019). Håndbok i litterær punktskrift.

Håndboka er en beskrivelse av alle tegnene i 6-punktsystemet

«Boka retter seg mot alle som har med punktskrift å gjøre på en eller annen måte: det være seg produsenter/tilretteleggere, personer som gir opplæring i punktskrift, leverandører av datatekniske hjelpemidler og punktskriftkonverteringsprogrammer, og ikke minst, punktskriftleserne selv.»

«Håndboka er heldekkende for så vidt som den omhandler de fleste områdene der punktskrift brukes. Men de opplysningene den gir om fagnotasjoner, er bare de en antas å ha bruk for i tekster beregnet på allmennheten. Til forskjell fra tidligere håndbøker gir ikke denne boka innføring i kortskrift, som behandles detaljert i en annen publikasjon fra Punktskriftutvalget.»

Håndbok i litterær punktskrift rev. utg. 2019 (html, åpnes i ny fane)

Håndbok i litterær punktskrift rev. utg. 2019 (pdf, åpnes i ny fane)

Veileder for oppsett av punktskrift på papir

Offentlig utvalg for punktskrift Oslo, 2020

«Denne veilederen omhandler tilrettelegging – såkalt layout – av punktskrift på papir.
I Norge er det fire offisielle varianter av punktskrift: fullskrift, og kortskrift på tre
nivåer. Denne veilederen konsentrerer seg om fullskrift, men anbefalingene kan i
prinsippet brukes også for kortskrift.»

Veileder oppsett av punktskrift August 2020 (html, åpnes i ny fane)

Veileder oppsett av punktskrift August 2020 (pdf, åpnes i ny fane)

Kortskrift i norsk punktskrift

Offentlig utvalg for punktskrift (2008).
Kortskrift i norsk punktskrift, KS04.
Ny nettversjon 2023

«Heftet, Norsk kortskrift, KS04, inneholder tabeller over norsk kortskrift. I tillegg til tabeller finnes også prinsipper og regler, en innledning om utarbeidelsen av den nye kortskriften av 2004, samt en oversikt over Brailles system.»

Norsk kortskrift KS04 utg. 2023 (html, åpnes i ny fane)

Norsk kortskrift KS04 utg. 2023 (pdf, åpnes i ny fane)

Norsk standard for 8-punkt

Offentlig utvalg for blindeskrift (2007). Norsk standard for 8-punkts blindeskrift.

Standard for kjemi, fysikk og biologi

Offentlig utvalg for blindeskrift (2006). Norsk standard for kjemi, fysikk og biologinotasjon for 6-punkts blindeskrift.

Standard for sjakk

Offentlig utvalg for blindeskrift (2003). Norsk standard for sjakknotasjon i 6-punkt blindeskrift.

Standard for matematikk

Norsk standard for matematikknotasjon i 6-punkts blindeskrift ble godkjent i 2003. Standarden viser tegn for matematikk fra et grunnleggende nivå til bruk på universitetsnivå. Heftet gir først en oversikt over de enkelte tegns punktrepresentasjon. Deretter blir det vist eksempler på bruk av tegnene. Videre kommer regler for bruk av tegnene samt regler for danning av nye tegn som ikke er omtalt i heftet. Til slutt er det tatt med en lesetabell over tegnene.