Tegn for tilretteleggerens kommentar

OUP har godkjent tegn for tilretteleggerens kommentar

Det har ikke vært et slikt tegn i norsk punktskrift, men nå har OUP vedtatt et slikt tegn etter forslag fra Otto Prytz.

Tegn foran kommentaren: ⠰⠄ punkt 56-3
Tegn etter kommentaren: ⠠⠆ punkt 6-23

Tegnene likner parenteser som er flyttet en halv celle. Dette tegnet kan brukes som omslutningstegn i tekst som ikke står i originalboka. Det kan for eksempel være bildeforklaringer, forklaring av spesielt oppsett og andre virkemidler tilretteleggeren har gjort for å gjøre boka bedre for punktskriftleseren.