Markering av romertall

OUP vedtok på sitt møte 31. januar 2019 å markere romertall som de bokstavene de er i visuell skrift. Det betyr at romertall med små bokstaver ikke skal ha noen markering foran. Romertall med store bokstaver skal markeres med en gang punkt 6 foran en stor bokstav og to ganger punkt 6 foran flere store bokstaver.

Eksempler med store bokstaver

Kong Harald V er dagens konge.

⠠⠅⠕⠝⠛⠀⠠⠓⠁⠗⠁⠇⠙⠀⠠⠧⠀⠑⠗⠀⠙⠁⠛⠑⠝⠎⠀⠅⠕⠝⠛⠑⠄

Kronprins Haakon Magnus blir nok kong Haakon VIII.

⠠⠅⠗⠕⠝⠏⠗⠊⠝⠎⠀⠠⠓⠁⠁⠅⠕⠀⠠⠍⠁⠛⠝⠥⠎⠀⠃⠇⠊⠗⠀⠝⠕⠅⠀⠅⠕⠝⠛⠀⠠⠓⠁⠁⠅⠕⠝⠀⠠⠠⠧⠊⠊⠊⠄

Eksempel med små bokstaver

Utdraget er hentet fra kap. IV iii.

⠠⠥⠞⠙⠗⠁⠛⠑⠞⠀⠑⠗⠀⠓⠑⠝⠞⠑⠞⠀⠋⠗⠁⠀⠅⠁⠏⠄⠀⠠⠠⠊⠧⠀⠊⠊⠊⠄

Tradisjonelt har romertall hatt en spesiell skrivemåte i punktskrift. OUP mener at å markere romertall som i visuell skrift vil lette både forståelsen og automatisk konvertering til punktskrift.