Oversikt over opplæringsmateriell i punktskrift for voksne

Om oversikten

OUP legger her frem en kortfattet sammenstilling av opplæringsverk som gir innføring i punktskrift, rettet mot ungdom og voksne. Noen av verkene er tilrettelagt for selvstudium med medfølgende lydbok, men generelt anbefales undervisning av lærer.

OUP ønsker å understreke at vi ikke har gjort en vurdering av innholdet i hvert enkelt læreverk. Dette er en oversikt over eksisterende verk som OUP har kjennskap til.

Ta gjerne kontakt med OUP dersom du har noen tilbakemeldinger, spørsmål eller andre opplysninger relatert til dette. E-postadressen er oup@punktskriftutvalget.no

Innføring i punktskrift

Lærebok Del 1 fullskrift og Lærebok Del 2 kortskrift

Forfattere:

  • Del 1: Margit Kvandal og William Aasum
  • Del 2: Arild og Oddvar Øyan

Utgiver: Norges Blindeforbund

Årstall: Første utgave 1985. Del 1: revidert utgave 2007.
Del 2: revidert utgave 2009

Annen informasjon: Verket består av fire hefter. Hver del består av et innføringshefte, et lesehefte og en CD. Verket er beregnet til bruk med punktskriftlærer i undervisningen, men lydfilene kan brukes til selvstudier.

E-Braille

Forfattere: Arild og Oddvar Øyan

Utgiver: Norges Blindeforbund

Årstall: 2016

Annen informasjon: E-braille er et opplæringsopplegg i punktskrift for voksne. Opplegget er en innføring i punktskrift i elektronisk format (beregnet for leselist). Undervisningsopplegget er lagret på en minnepinne og består av:

  • Lærerveiledning som en tekstfil
  • Punkthefte med forøvelser
  • Datafiler i Word og TXT-format til bruk på pc og enkle noteringshjelpemidler med punkttastatur for 22 leksjoner
  • Det er både lese- og skriveøvelser.
  • I de siste leksjonene innføres noen enkle tegn og prinsipper i 8-punkts punktskrift.

Opplegget inneholder ikke opplæring i bruk av datatekniske hjelpemidler.
Det anbefales at opplegget brukes sammen med lærer.

Leseverk for minoritetsspråklige

Forfatter: Annelise Qvale

Utgiver: Statped

Årstall: 2018

Annen informasjon: Verket består av seks hefter med tre filer til hvert hefte:

  • En lærerveiledning i PDF
  • Leseøvelser i Word for lesing på leselist. Filen kan også skrives ut på papir ved Norges Blindeforbunds trykkeri i Bergen.
  • Leseøvelser produsert i Duxbury. Disse kan skrives ut av Statped.

Opplæringsmetoden skiller seg fra den tradisjonelle opplæringen i punktskrift. Den begynner med bokstaver man kan sette sammen til ord som gir mening og som kan brukes i dagliglivet. På denne måten dekker den behovet til en som skal lære norsk og punktskrift samtidig.

Lite, men nok

Forfatter: Gunleik Bergrud

Utgiver: Statped / Huseby kompetansesenter

Årstall: 2008

Annen informasjon: Dette verket er et enkelt kurs i punktskrift. Det består av instruksjoner på CD og i et hefte i visuell skrift, samt en punktskriftperm med øvelser og lesestykker. Det er beregnet til opplæring i punktskrift både på papir og på leselist. Det inkluderer også nyttige tips, som for eksempel forskjellige former for merking. Lærer anbefales i begynnelsen av kurset.

Lær punktskrift – KORT OG GODT

Forfatter: Gunleik Bergrud ved Huseby kompetansesenter

Utgiver: Offentlig utvalg for punktskrift

Årstall: 2006

Annen informasjon: Verket består av fire hefter i punktskrift og en veileder i visuell skrift. Innlesning av instruksjoner på lyd var planlagt, men dette ble ikke gjennomført. I verket introduseres kortskrift og fullskrift parallelt. Verket passer for ungdom og voksne som har motivasjon og forutsetninger for å lære kortskrift og fullskrift samtidig.
Verket skal i løpet av 2023 gjennomgås, og eventuelt revideres, av OUP, og verket kan ikke bestilles før dette arbeidet er fullført.

Metodiske prinsipper i punktskriftopplæring

Forfatter: Gunleik Bergrud

Utgiver: Statped / Huseby kompetansesenter

Årstall: 2009

Annen informasjon: Et hefte i visuell skrift, som kan lastes ned som PDF fra Statpeds nettsider.
Målgruppen er hovedsakelig lærere som behersker punktskrift godt og skal undervise i punktskrift.

Punktskrift i dagliglivet PDL:

Forfatter: Gunleik Bergrud

Utgiver: Statped / Huseby kompetansesenter

Årstall: 2007

Annen informasjon: Verket finnes både som et hefte i visuell skrift og i punktskrift. Heftet i visuell skrift kan lastes ned i PDF eller Word fra Statpeds nettsider.
Målgruppen er punktskriftbrukere selv, lærere, foresatte og andre nærpersoner av punktskriftbrukere.
Verket forutsetter at brukeren kan bokstaver, skilletegn og tall. Det kan sees på som en oppfølging av Lær blindeskrift punkt for punkt, men er i større grad et oppslagsverk.

Punktvis

Forfattere: Kari Brevik og Annelise Qvale. Illustrasjoner:
Lisa Yayla

Utgiver: Statped / Huseby kompetansesenter

Årstall: 2006

Annen informasjon: Verket er i tre deler/hefter i punktskrift på papir. Det er et kurs i punktskrift med kortskrift nivå 1 for ungdom og voksne.

Selvinstruerende kurs i punktskrift

Forfatter: Randi Rusten

Utgiver: Statped / Tambartun Kompetansesenter

Årstall: 2002 (revidert 2017)

Annen informasjon: Verket utgjør to hefter i punktskrift og ett i visuell skrift, som kan bestilles fra Statpeds nettsider. Det består av en gjennomgang av bokstaver og tegn og inneholder oppgaver i lesing og skriving, samt en kort beskrivelse av kortskrift og 8-punkt.