Nordisk møte 2023

Hvert år samles punktskriftutvalgene fra Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island til nordisk møte om punktskrift. I år har vi gått sammen om å formulere en felles uttalelse om punktskriftens uvurderlige betydning for oss som ikke ser. Uttalelsen blir publisert på de nordiske punktskriftutvalgenes nettsider og sendes Nordisk råd.

Les uttalelsen her