Nordisk møte 2023

Hvert år samles punktskriftutvalgene fra Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island til nordisk møte om punktskrift. I år har vi gått sammen om å formulere en felles uttalelse om punktskriftens uvurderlige betydning for oss som ikke ser. Uttalelsen blir publisert på de nordiske punktskriftutvalgenes nettsider og sendes Nordisk råd. Les uttalelsen her

Statement from the Nordic Braille Committee

The Importance of BrailleStatement from the Nordic Braille Committee The Nordic Braille Committee is a collaboration between the Braille councils of Finland, Norway, Sweden, Denmark and Iceland. On October the 25th and 26th, we gathered in Reykjavik for our annual meeting in the Nordic Braille Committee. At the meeting, we shared news from each country…