Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Observatoriegt. 1 B, Oslo (i lokalene til Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, NLB) Postadresse: Postboks 2764 Solli, 0204 Oslo Mobil: 922 92 837 E-post: oup@punktskriftutvalget.no

Referat nr. 6 – møte 28.11.2012

Sted:Observatoriegt. 1 B, OSLO Tid:12:00–17:00 Til stede: Otto PrytzOddvar ØyanLars Bjørndal, personlig varamedlem for Lise BakkanAstrid Kristin VikRolf Arne Mellem, personlig varamedlem for Mats Køber Forfall: Sekretær: Liv Kristin Saur SAK 53/12 INNKALLING OG SAKLISTE Innkalling og følgende sakliste ble godkjent: Sak 53/12 Innkalling og saklisteSak 54/12 Referatene 04/12 og 05/12Sak 55/12 OrienteringssakerSak 56/12 Fastsettelse av møtedatoer…