Referat nr. 1 – møte 02.02.2023

Sted:Observatoriegt. 1B, møterom 20 Tid:11:00–15:00 Til stede:Nina TveterLars BjørndalLise BakkanRolf Arne MellemOddvar ØyanIda Sødahl UtneKari RudjordDawn Renouf BjørnebyHans Anton Ålien Sekretær: Liv Kristin Saur Sak 01/23 Godkjenning av innkalling og sakliste Innkalling og følgende sakliste ble godkjent:Sak 01/23 Godkjenning av innkalling og saklisteSak 02/23 Referat 06/22Sak 03/23 OUPs årsregnskap 2022Sak 04/22 OUPs arbeidsbudsjett 2023Sak 05/23 OUPs…