Referat nr. 6 – møte 17.11.2023

Sted:Observatoriegt. 1 B, møterom Nordpolen Tid:11:00–15:00 Til stede:Nina TveterLars BjørndalLise BakkanRolf Arne MellemOddvar ØyanIda Sødahl UtneKari RudjordDawn Renouf BjørnebyHans Anton Ålien Sekretær: Liv Kristin Saur Sak 50/23 Godkjenning av innkalling og sakliste Innkalling og følgende sakliste ble godkjent:Sak 50/23 Godkjenning av innkalling og saklisteSak 51/23 Referat 04/23Sak 52/23 Regnskapsrapport per oktober 2023Sak 53/23 Nasjonal punktskriftkonferanse 2023…

Referat nr. 6 – møte 23.11.2022

Sted:Observatoriegt. 1B, møterom 20 Tid:11:00–16:00 Til stede:Nina TveterLars BjørndalLise BakkanRolf Arne MellemOddvar ØyanIda Sødahl UtneKari RudjordDawn Renouf BjørnebyHans Anton Ålien Sekretær: Liv Kristin Saur Sak 54/22 Godkjenning av innkalling og sakliste Innkallingen og følgende sakliste ble godkjent:Sak 54/22 Godkjenning av innkalling og saklisteSak 55/22 Referatene 04/22 og 05/22Sak 56/22 Regnskapsrapport medio novemberSak 57/22 Evaluering av nasjonal…