Nordisk møte 2023

Hvert år samles punktskriftutvalgene fra Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island til nordisk møte om punktskrift. I år har vi gått sammen om å formulere en felles uttalelse om punktskriftens uvurderlige betydning for oss som ikke ser. Uttalelsen blir publisert på de nordiske punktskriftutvalgenes nettsider og sendes Nordisk råd. Les uttalelsen her

Statement from the Nordic Braille Committee

The Importance of BrailleStatement from the Nordic Braille Committee The Nordic Braille Committee is a collaboration between the Braille councils of Finland, Norway, Sweden, Denmark and Iceland. On October the 25th and 26th, we gathered in Reykjavik for our annual meeting in the Nordic Braille Committee. At the meeting, we shared news from each country…

Oversikt over opplæringsmateriell i punktskrift for voksne

Innhold Om oversikten OUP legger her frem en kortfattet sammenstilling av opplæringsverk som gir innføring i punktskrift, rettet mot ungdom og voksne. Noen av verkene er tilrettelagt for selvstudium med medfølgende lydbok, men generelt anbefales undervisning av lærer. OUP ønsker å understreke at vi ikke har gjort en vurdering av innholdet i hvert enkelt læreverk.…

Markering av flere store bokstaver i matematiske uttrykk

OUP vedtok på sitt møte 31. januar 2019 å markere flere store bokstaver som følger etter hverandre i matematiske uttrykk på samme måte som i litterær punktskrift med to ganger punkt 6 foran. Eksempler: Linjestykket AB er 4 cm. ⠠⠇⠊⠝⠚⠑⠎⠞⠽⠅⠅⠑⠞⠀⠠⠠⠁⠃⠀⠑⠗⠀⠼⠙⠀⠉⠍⠄ Trekanten DEF er en likebeint trekant. ⠠⠞⠗⠑⠅⠁⠝⠞⠑⠝⠀⠠⠠⠙⠑⠋⠀⠑⠗⠀⠑⠝⠀⠇⠊⠅⠑⠃⠑⠊⠝⠞⠀⠞⠗⠑⠅⠁⠝⠞⠄ Tradisjonelt har slike bokstavuttrykk vært skrevet med kun…

Markering av romertall

OUP vedtok på sitt møte 31. januar 2019 å markere romertall som de bokstavene de er i visuell skrift. Det betyr at romertall med små bokstaver ikke skal ha noen markering foran. Romertall med store bokstaver skal markeres med en gang punkt 6 foran en stor bokstav og to ganger punkt 6 foran flere store…

Tegn for tilretteleggerens kommentar

OUP har godkjent tegn for tilretteleggerens kommentar Det har ikke vært et slikt tegn i norsk punktskrift, men nå har OUP vedtatt et slikt tegn etter forslag fra Otto Prytz. Tegn foran kommentaren: ⠰⠄ punkt 56-3Tegn etter kommentaren: ⠠⠆ punkt 6-23 Tegnene likner parenteser som er flyttet en halv celle. Dette tegnet kan brukes som…

Punktbibelen – en milepæl for norsk punktskrift

Av Magne Bjørndal, prosjektleder Når den nyeste norske bibeloversettelsen nå finnes i punktskrift, representerer det en nyvinning i produksjonen av blindeskrift her i landet. Den kom samtidig på bokmål og nynorsk, og en kan velge å få den i fullskrift, eller i en av de tre kortskriftsvariantene. Bibelen finnes altså i åtte ulike versjoner. Dette…

Hvordan kan vi sikre nødvendig spesialisert kompetanse innen punktskrift?

– Tanker om å etablere et nordisk forskningsmiljø for taktil lesing av Astrid Kristin Vik i samarbeid med Offentlig utvalg for punktskrift (OUP). Utdrag fra innlegg på nordisk møte med tema «Impact of digitalization on tactile reading», Stockholm: 10.11.2016. Bakgrunn Målet med innlegget er å starte en debatt om hvordan de nordiske offentlige punktskriftutvalgene sammen…

Layout i elektronisk punktskrift

Presentasjon av et forprosjekt, holdt på nordisk møte i Stockholm 10. november 2016 v/Lars Bjørndal Layout in electronic braille, a preliminary work As mentioned in last year’s annual presentation, OUP has worked on a project with the goal to produce a manual/guide about layout in braille. The project is called «layout in braille on paper…

Screen readers as a motivating source to braille literacy

Innlegg av Nina Tveter ved Nordisk punktskriftmøte 2015 As the headline says, what I’m going to talk about today, is screen readers as a motivating source to braille literacy. I’m not going to deal with the technical aspects. I’ll concentrate here on the practical use. As far as I know, no research has been done…

Side 1 av 2
12