Referat nr. 2 – møte 04.04.2024

Sted:Møtet ble avholdt på Teams Tid:12:00–15:00 Til stede:Nina TveterAstrid Kristin VikLars BjørndalRolf Arne MellemOddvar ØyanIda Sødahl UtneKari Rudjord Hans Anton Ålien Forfall:Lise Bakkan og Dawn Renouf Bjørneby Sekretær: Liv Kristin Saur Sak 12/24 Godkjenning av innkalling og sakliste Innkalling og følgende sakliste ble godkjent:Sak 12/24 Godkjenning av innkalling og saklisteSak 13/24 Referat 01/24Sak 14/24 Regnskapsrapport per…

Referat nr. 1 – møte 25.01.2024

Sted:Observatoriegt. 1 B, møterom Nordpolen Tid:11:00–16:00 Til stede:Nina TveterLars BjørndalLise BakkanRolf Arne MellemIda Sødahl UtneDawn Renouf BjørnebyHans Anton Ålien Sekretær: Liv Kristin Saur Forfall: Oddvar ØyanKari Rudjord Sak 01/24 Godkjenning av innkalling og sakliste Innkalling og følgende sakliste ble godkjent:Sak 01/24 Godkjenning av innkalling og saklisteSak 02/24 Referatene 05/23 og 06/23Sak 03/24 OUPs årsregnskap 2023Sak 04/24…

Referat nr. 6 – møte 17.11.2023

Sted:Observatoriegt. 1 B, møterom Nordpolen Tid:11:00–15:00 Til stede:Nina TveterLars BjørndalLise BakkanRolf Arne MellemOddvar ØyanIda Sødahl UtneKari RudjordDawn Renouf BjørnebyHans Anton Ålien Sekretær: Liv Kristin Saur Sak 50/23 Godkjenning av innkalling og sakliste Innkalling og følgende sakliste ble godkjent:Sak 50/23 Godkjenning av innkalling og saklisteSak 51/23 Referat 04/23Sak 52/23 Regnskapsrapport per oktober 2023Sak 53/23 Nasjonal punktskriftkonferanse 2023…

Referat nr. 5 – møte 13.10.2023

Sted:Møtet ble avholdt på Teams Tid:12:00–14:30 Til stede:Nina TveterLars BjørndalLise BakkanRolf Arne MellemKari RudjordDawn Renouf BjørnebyHans Anton Ålien Forfall:Oddvar ØyanIda Sødahl Utne Sekretær: Liv Kristin Saur Sak 41/23 Godkjenning av innkalling og sakliste Innkalling og følgende sakliste ble Godkjent:Sak 41/23 Godkjenning av innkalling og saklisteSak 42/23 Referat 04/23Sak 43/23 Regnskapsrapport per september 2023Sak 44/23 Nasjonal punktskriftkonferanse…

Referat nr. 4 – møte 07.09.2023

Sted:Observatoriegt. 1 B, møterom 20 Tid:07.09.2023, 11.00-15.00 Til stede:Nina TveterLars BjørndalRolf Arne MellemOddvar ØyanIda Sødahl Utne, deler av møtetKari RudjordDawn Renouf BjørnebyHans Anton Ålien Forfall: Lise Bakkan Sekretær: Liv Kristin Saur Sak 31/23 Godkjenning av innkalling og sakliste Innkalling og følgende sakliste ble godkjent:Sak 31/23 Godkjenning av innkalling og saklisteSak 32/23 Referat 03/23Sak 33/23 Regnskapsrapport…

Referat nr. 3 – møte 15.06.2023

Sted:Observatoriegt. 1 B, møterom 20 Tid:11:00-16:00 Til stede:Nina TveterLars BjørndalLise BakkanRolf Arne MellemOddvar ØyanIda Sødahl UtneKari RudjordDawn Renouf BjørnebyHans Anton Ålien Sekretær: Liv Kristin Saur Sak 18/23 Godkjenning av innkalling og sakliste Innkalling og følgende sakliste ble godkjent:Sak 18/23 Godkjenning av innkalling og saklisteSak 19/23 Referat 02/23Sak 20/23 Regnskapsrapport per 12. juni 2023Sak 21/23 Orientering…

Referat nr. 2 – møte 29.03.2023

Sted:Møtet ble avholdt på Teams Tid:12:00-15:00 Til stede:Nina TveterLars BjørndalLise Bakkan, deltok under sak 13/23Rolf Arne MellemOddvar ØyanIda Sødahl UtneKari RudjordDawn Renouf BjørnebyHans Anton Ålien Sekretær: Liv Kristin Saur Ingvild Aanesen, leder for bibliotekteamet, NLB, deltok under sak 13/23 Sak 10/23 Godkjenning av innkalling og sakliste Innkalling og følgende sakliste ble godkjent:Sak 10/23 Godkjenning av innkalling…

Referat nr. 1 – møte 02.02.2023

Sted:Observatoriegt. 1B, møterom 20 Tid:11:00–15:00 Til stede:Nina TveterLars BjørndalLise BakkanRolf Arne MellemOddvar ØyanIda Sødahl UtneKari RudjordDawn Renouf BjørnebyHans Anton Ålien Sekretær: Liv Kristin Saur Sak 01/23 Godkjenning av innkalling og sakliste Innkalling og følgende sakliste ble godkjent:Sak 01/23 Godkjenning av innkalling og saklisteSak 02/23 Referat 06/22Sak 03/23 OUPs årsregnskap 2022Sak 04/22 OUPs arbeidsbudsjett 2023Sak 05/23 OUPs…

Referat nr. 6 – møte 23.11.2022

Sted:Observatoriegt. 1B, møterom 20 Tid:11:00–16:00 Til stede:Nina TveterLars BjørndalLise BakkanRolf Arne MellemOddvar ØyanIda Sødahl UtneKari RudjordDawn Renouf BjørnebyHans Anton Ålien Sekretær: Liv Kristin Saur Sak 54/22 Godkjenning av innkalling og sakliste Innkallingen og følgende sakliste ble godkjent:Sak 54/22 Godkjenning av innkalling og saklisteSak 55/22 Referatene 04/22 og 05/22Sak 56/22 Regnskapsrapport medio novemberSak 57/22 Evaluering av nasjonal…

Referat nr. 5 – møte 05.10.2022

Sted:Møtet ble avholdt på Teams Tid:12:00–15:00 Til stede:Nina TveterLars BjørndalLise BakkanRolf Arne MellemIda Sødahl UtneDawn Renouf BjørnebyHans Anton Ålien Forfall:Oddvar ØyanKari Rudjord Sekretær: Liv Kristin Saur Sak 46/22 Godkjenning av innkalling og sakliste Innkalling og følgende sakliste ble godkjent:Sak 46/22 Godkjenning av innkalling og saklisteSak 47/22 Referat 04/22Sak 48/22 Regnskapsrapport per september 2022Sak 49/22 Nasjonal punktskriftkonferanse…

Side 1 av 8
12345...8