Årsrapport 2022

Innledning I 2022 har Offentlig utvalg for punktskrift, OUP, hatt 6 møter og behandlet til sammen 66 saker. Møtene har vært fordelt over hele året, med tre møter i vårhalvåret og tre møter på høsten. Fire fysiske møter og to digitale møter. Følgende medlemmer og varamedlemmer utgjorde OUP i 2022:Leder: Nina Tveter, personlig varamedlem: Oddvar…

Årsrapport 2021

Innledning I 2021 har Offentlig utvalg for punktskrift, OUP, hatt 6 møter og behandlet til sammen 68 saker. Møtene har vært fordelt over hele året, med tre møter i vårhalvåret og tre møter på høsten. To fysiske møter og fire digitale møter. Følgende medlemmer og varamedlemmer utgjorde OUP i 2021: Leder: Nina Tveter, personlig varamedlem:…

Årsrapport 2020

Innledning I 2020 har Offentlig utvalg for punktskrift, OUP, hatt 5 møter og behandlet til sammen 60 saker. Møtene har vært fordelt over hele året, med tre møter i vårhalvåret og to møter på høsten. To ordinære møter, to digitale møter og ett telefonmøte. Følgende medlemmer og varamedlemmer utgjorde OUP i 2020: Til og med…

Årsrapport 2019

Innledning I 2019 har Offentlig utvalg for punktskrift, OUP, hatt 5 ordinære møter og 1 telefonmøte og behandlet til sammen 60 saker. Møtene har vært fordelt over hele året, med 3 møter i vårhalvåret og 2 møter pluss ett telefonmøte på høsten. Følgende medlemmer og varamedlemmer utgjorde OUP i 2019: Leder: Oddvar Øyan, personlig varamedlem:…

Årsrapport 2018

Innledning I 2018 har Offentlig utvalg for punktskrift, OUP, hatt 4 ordinære møter og 3 telefonmøter og behandlet til sammen 57 saker. Møtene har vært fordelt over hele året, med 2 møter og 1–2 telefonmøter hvert halvår. Følgende medlemmer og varamedlemmer utgjorde OUP i 2018:Leder: Oddvar Øyan, personlig varamedlem: Nina TveterNestleder: Astrid Kristin Vik, personlig…

Årsrapport 2017

Innledning I 2017 har Offentlig utvalg for punktskrift, OUP, hatt 4 ordinære møter og 2 telefonmøter og behandlet til sammen 52 saker. Møtene har vært fordelt over hele året, med 2 møter og ett telefonmøte hvert halvår. Følgende medlemmer og varamedlemmer utgjorde OUP i 2017:Leder: Oddvar Øyan, personlig varamedlem: Nina TveterNestleder: Astrid Kristin Vik, personlig…

Årsrapport 2016

Innledning I 2016 har Offentlig utvalg for punktskrift, OUP, hatt 4 ordinære møter og 2 telefonmøter og behandlet til sammen 61 saker. Følgende medlemmer og varamedlemmer var oppnevnt til OUP: Fram til og med april 2016:Leder: Otto Prytz, personlig varamedlem: Nina TveterNestleder: Oddvar Øyan, personlig varamedlem: Randi K. RustenMedlem: Lars BjørndalMedlem: Astrid Kristin Vik, personlig…

Årsrapport 2015

Innledning I 2015 har Offentlig utvalg for punktskrift, OUP, hatt 4 ordinære møter og 2 telefonmøter og behandlet til sammen 54 saker. Følgende medlemmer og varamedlemmer var oppnevnt til OUP: Leder: Otto Prytz, personlig varamedlem: Nina TveterNestleder: Oddvar Øyan, personlig varamedlem: Randi K. RustenMedlem: Lise Bakkan, personlig varamedlem: Lars BjørndalMedlem: Astrid Kristin Vik, personlig varamedlem:…

Årsrapport 2014

Innledning I 2014 har utvalget hatt 4 møter og behandlet 39 saker. I tillegg ble det avholdt 1 telefonmøte 03.10.14, hvor saker rundt arrangementet Nordisk møte ble behandlet. Til siste møte i 2014 ble både medlemmer og varamedlemmer innkalt. I tillegg ble det avholdt plenumssamling 07.02.14 og et telefonmøte 21.10.14 i prosjektet Utvikling av veileder…

Årsrapport 2013

Innledning I 2013 har utvalget hatt 6 møter og behandlet 58 saker. På siste møte i 2013 ble både medlemmer og varamedlemmer innkalt. I tillegg ble det 15.11.2013 arrangert en plenumssamling for prosjektet Utvikling av veileder for tilrettelegging av punktskrift på papir og på leselist. Se mer om dette i et senere avsnitt. Følgende medlemmer…

Side 1 av 2
12