Møtereferater

Her finner du referater fra møter i Offentlig utvalg for punktskrift. I listen nedenfor er referatene sortert med nyeste referat øverst.